Kezdd az új évet trendi kütyükkel!

Kezdd az új évet trendi kütyükkel!

Szavazz a legmenőbb mobilra, tabletre és notebookra
és nyerd meg mindet!

Kezdd az új évet trendi kütyükkel - promóciós játék

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat átadja az AEGON Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak, valamint a Sanoma Media Budapest Zrt-nek, a Dr. Baader & Baader Kft (együttesen adatkezelők) közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Játékszabályzat

1. A játék időtartama

A játék 2011. december 12-tól - 2012.január 16-ig tart.
Eredményhirdetés 2012.január 17.-én 11.00 órakor.

2. A játék szervezője

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.

A játék fő támogatója az Árbarátok.hu weboldalt üzemeltető Sanoma Media Budapest Zrt., (1037 Budapest, Montevideo u. 9) továbbiakban: Fő Támogató. A Sanoma Media Budapest Zrt-ét, annak megbízásából a Dr. Baader & Baader Kft, továbbiakban mint megbízott Ügynökségi Koordinátor képviseli a promóciós játékban.

A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867

3. Nyeremények

Fődíj:
A Szervező a Nyertes számára a promóciós játékba történő regisztrációjakor a nyerés esetére az általa a kiválasztott mobiltelefont adja ajándékba. A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. Abban az esetben, ha a nyertes 1 ismerőse regisztrál a játékba, a nyertes megnyeri a kiválasztott tabletet, ha 2 ismerőse regisztrál a játékba, akkor megnyeri a kiválasztott notebookot is.

A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A befizetett adóelőleg összegéről a Szervező a nyertes részére jövedelemigazolást állít ki, amit postán juttat el a nyertes által megadott címre. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó regisztrál a játékba. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a felhasználó a sorsoláson sem vesz részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy virtuális, egyedi azonosítóval ellátott sorsjegyet, amellyel automatikusan részt vesz a sorsoláson.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra.

A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész.

A játékban nem vehetnek részt az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. valamint a Sanoma Média Budapest Zrt és a TargetMax Kft munkatársai és hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték és az aegondirekt. hu oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2012. május 30-ig.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft), a játék Fő Támogatója (Árbarátok.hu - Sanoma Media Budapest Zrt.), az Ügynökségi Koordinátor (Dr. Baader & Baader Kft) és az AEGON Magyarország cégcsoport alább megjelölt tagjai, mint adatkezelők visszavonásig, az alább közölt célból kezelik (továbbiakban együttesen az Adatkezelők).

A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők visszavonásig, szintén az alább közölt célból adják át az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., az AEGON Hitel Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. részére.

A Szervező, a játék Fő Támogatója, az Ügynökségi Koordinátor, továbbá az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

http://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php
leiratkozas@targetmax.hu
leiratkozas@baader.hu

Az Adatkezelők rendszereiben tárolt adatokat az Adatkezelők bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adják ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a TargetMax Kft és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai, a Dr. Baader & Baader Kft (együttesen Adatkezelők) visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Hozzájárulok, hogy a Sanoma Media Budapest Zrt. (Adatkezelő) hírlevelet küldjön számomra, és közvetlen üzletszerzési céllal megkeressen az általam megadott elérhetőségeimen saját vagy üzleti partnerei ajánlatával. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.